08-06-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Budgetopfølgning pr. 31.03.2021 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)#2 - Holsted Varmeværk, garanti for lån til satellit central (C)#3 - Grøn Pulje (C)#4 - Endelig lokalplan 301- Rekreativt område ved Golfvej i Jels, Royal Oak (C)#5 - Forslag til lokalplan 321, kommuneplantillæg 26 - Centerformål i Brørup - Aldi (C)#6 - Endelig ændring af lokalplan 2 og kommuneplantillæg 27 - Petanquehal i Føvling (C)#7 - Anlægsbevilling - Cykelsti mellem Rødding og Hellet (C)#8 - Beslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet indenfor BNBO (C)#9 - Revidering af regulativ for husholdningsaffald (C)#10 - Revidering af regulativ for erhvervsaffald (C)#11 - Kvalitetsstandarder på Området Handicap og Psykiatri (C)#12 - Orientering om Ældrerådets årsrapport for 2020 (C)#13 - Etablering af politisk styregruppe for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Askov-Malt (C)#14 - Etablering af politisk styregruppe for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Bække (C)#15 - Teglhus anvendes til 0 - 18 års hus (C)#16 - Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer (C)#17 - Dispensation fra bestemmelse om højeste elevtal (C)#18 - Overdragelse af jord til byggeriet ved Rødding Centeret (C)#19 - Vedligeholdelsesordning på Museet på Sønderskov (C)#20 - Godkendelse af årsregnskab 2020 for Vejen Kunstmuseum (C)#21 - Rammeaftale for danskuddannelse 2021-2025 (C)#22 - Ældrerådsvalg 2021 - ændring af Ældrerådets vedtægter og vedtagelse af valgregler (C)#23 - Orientering om Foreningen PtX Trekantområdet (C)#24 - Forslag fra Liberal Alliance - Pengene skal følge barnet ved hjemmepasning (C)#25 - Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Se eller gense Byrådsmødet 08. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 147
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 15
There is no video in the channel yet. There is no video yet.