14-09-21 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Nyt parti, Liberal Borgerliste (C)#2 - Budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025 til 1. behandling (C)#3 - Styringskoncept - Overdragelsespapir (C)#4 - Holsted Boligforening, 4 nye familieboliger i Glejbjerg, skema A (C)#5 - Endelig lokalplan 321 og kommuneplantillæg 26 - Centerformål ved Nørregade i Brørup, Aldi (C)#6 - Endelig lokalplan 322 - Centerformål ved Søndergade i Brørup, Netto (C)#7 - Privat skovrejsning på kommunale arealer (C)#8 - By- og landsbypulje 2021 - Status økonomi (C)#9 - Forundersøgelse af lavbundsprojekt ved Kragelund Mose (C)#10 - Projekt for konvertering af naturgasområder i Brørup og etablering af en ny 4 MW varmepumpe (C)#11 - Regionsrådet har vedtaget Råstofplan 2020 (C)#12 - Tillæg nr. 10 til Vandforsyningsplan 2011-2030 (C)#13 - Sydtrafik - høring budgetforslag 2022 (C)#14 - Revidering af Regulativ for erhvervsaffald (C)#15 - Revidering af Regulativ for husholdningsaffald (C)#16 - Takster for ekstra tømninger af affaldsbeholdere (C)#17 - Revision af Affaldsplan 2014-2024 (C)#18 - Orientering vedr. efterregulering af fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk bistand for året 2020 (C)#19 - Frihedsgrader i Folkeskolen (C)#20 - Indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel (C)#21 - Godkendelse af årsregnskab 2020 fra Museet Sønderskov (C)#22 - Strategi for forsikring og risikostyring 2021 (C)#23 - Udpegning af medlem til Hegnssyn samt Mark og vejfred (C)#24 - Fonden fra familien Schmidt "Kongehuset" Gejsing#25 - Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Se eller gense Byrådsmødet 14. september 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 246
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 246
There is no video in the channel yet. There is no video yet.