10-05-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Tilpasning af forretningsorden (C)#2 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond Vejen Sportel (C)#3 - Orientering om Folkeafstemningen den 1. juni (C)#4 - Skodborg hjemstavnsarkiv (C)#5 - Generalforsamling i Vejen Forsyning (C)#6 - Endelig lokalplan 314 og kommuneplantillæg 3 - Rekreativt område ved Ribehøj (C)#7 - Godkendelse af udkast til DK2020 Klimaplan (C)#8 - Forslag til lokalplan 326 - Boligområde ved Ravnbjerg i Jels (C)#9 - Forslag til lokalplan 320 og kommuneplan tillæg 13 - Centerområde i Rødding, ABC Lavpris (C)#10 - Anlægsbevilling - Rødding Skole - P-plads mv. (C)#11 - Anlægsbevilling til broer og bygværker 2022 (C)#12 - Anlægsbevilling - Klimatilpasning af vej- og drænanlæg (C)#13 - Anlægsbevilling - Sanering af belægninger 2022 (C)#14 - Anlægsbevilling - Udvidelse og istandsættelse af Estrupvej (C)#15 - Ekspropriation af ret til anlæggelse af gasledning (C)#16 - Ekspropriationsbeslutning i forbindelse med udvidelse og istandsættelse af Kærvej - Etape 2 (C)#17 - Tilslutning til Cykelalliance Syd (C)#18 - Tillæg nr. 2 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2021 (C)#19 - Projekt for konvertering af naturgasområder i Holsted og etablering af en ny 8 MW elkedel (C)#20 - Forslag til Natura 2000 plan for Vejen Mose 2022- 2027 i høring (C)#21 - Forslag til Natura 2000 Plan for Sneum Å og Holsted Å i høring (C)#22 - Forslag til Natura 2000 plan for Nørrebæk ved Tvilho 2022-2027 i høring (C)#23 - Forslag til Natura 2000 plan 2022-2027 for Vadehavet i høring (C)#24 - Forslag til Natura 2000 plan 2022-2027 for Kongeåen i høring (C)#25 - Fastsættelse af mindstepris for boliggrunde ved Overmarken i Holsted - Etape 5 (C)#26 - Fastsættelse af mindstepris for Marsvænget 3, Holsted (C)#27 - Orientering om årsrapport 2021 for Ældrerådet (C)#28 - Godkendelse af kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet og ændring af sagsgange (C)#29 - Godkendelse - mulighed for fritvalgsbevis ved personlig pleje, nødkald og uddelegeret sygepleje (C)#30 - Statistik fra Ankestyrelsen for 2021 (C)#31 - Anlægsbevilling - Vuggestue i ny institution i Vejen Syd (C#32 - Ny godkendelse af privatinstitutionen Holsted Børnehave (C)#33 - Godkendelse af reviderede vedtægter for Vejen Kunstmuseum (C)#34 - Beslutning om bibliotekets fremtidige distributionsmetode (C)#35 - Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Se eller gense Byrådsmødet 10. maj 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 103
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 103
There is no video in the channel yet. There is no video yet.