28-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Revisionsberetning nr. 23, tiltrædelsesberetning (C)#2 - Revisionsberetning nr. 24, årsregnskab 2021 (C)#3 - Opdatering af investeringsoversigten for 2022-2025 (C)#4 - TrekantBrand - Årsregnskab 2021 (C)#5 - Opførelse af 7 ældreboliger på Rødding Engvej 8, Rødding (C)#6 - Pejlemærker for byrådsperioden 2022 - 2025 (C)#7 - Politisk mødekalender - 2023 (C)#8 - Forslag til ændring af lokalplan 234 - Bolig- og rekreative formål, Ø. Skibelundvej i Vejen (C)#9 - Endelig vedtagelse af lokalplan 314 - Rekreativt område ved Ribehøj (C)#10 - Endelig lokalplan 329 og kommuneplantillæg 4 - Erhvervsformål ved Jels Søvej (C)#11 - Forslag til lokalplan 324 og kommuneplantillæg 14 - Boligområde ved Stillundvej i Gesten (C)#12 - Kontraktlige forhold (C)#13 - Anlægsbevilling - Byggemodning af boligområde Kroskoven i Hovborg (C)#14 - Anlægsbevilling til belægningsrenovering i Brørup (C)#15 - Anlægsbevilling - Ændring af tilkørelsesforhold ved Gl. Esbjergvej (C)#16 - Revideret forretningsorden for Grønt Råd (C)#17 - Parkeringsplads ved Grønvangsalle, Vejen - tilretninger (C)#18 - Godkendelse af fritvalgspriser for praktisk hjælp og personlig pleje - fra 30. maj 2022 (C)#19 - Vision for Vejen Gymnasium og Erhvervsskole (C)#20 - Forlængelse af Frihedsgrader i Folkeskolen (C)#21 - Godkendelse af etablering af privatinstitution på Gjerndrup Friskole (C)#22 - Godkendelse af årsregnskab 2021 til Slots- og Kulturstyrelsen for Vejen Kunstmuseum (C)#23 - Godkendelse af høringsversion af Sundhedsberedskabsplanen (C)#24 - Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Se eller gense Byrådsmødet 28. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 75
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 75
There is no video in the channel yet. There is no video yet.