13-09-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Anmodning om udtrædelse af Byrådet (C)#2 - Budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 til 1. behandling (C)#3 - Velfærdsaftale (C)#4 - By- og Landsbyfornyelse - Økonomi - status (C)#5 - Forslag til lokalplan 336 og kommuneplan tillæg 7 - Erhvervsområde ved Energivej i Holsted (C)#6 - Endelig lokalplan 326 - Boligområde ved Ravnbjerg i Jels (C)#7 - Endelig Lokalplan 324 og Kommuneplantillæg 14 - Boligområde ved Stillundvej i Gesten (C)#8 - Endelig ændring af lokalplan 234 - Bolig og rekreative formål, Ø. Skibelundvej i Vejen (C)#9 - Tillæg nr. 2 til Vejen Kommunes Spildevandsplan 2021 (C)#10 - Revision af råstofplanen for Region Syddanmark (C)#11 - Ekspropriationsbemyndigelse - Estrupvej (C)#12 - Udvidelse af Kærvej etape 2. Licitationsresultat og det videre forløb (C)#13 - Anlægsbevilling - Vådområdeprojekt ved Tobøl-Bobøl (C)#14 - Restaurering af vandløb i Gruppe 1 - Bodil Aires Bæk, Tilløb 3 til Kongeåen, Tilløb til Andst Å (C)#15 - Restaurering af vandløb i Gruppe 2 - Lintrup Sønderbæk, Stenderup Bæk, Øster Gesten Bæk, Skudstrup Bæk og Grænsebækken (C)#16 - Høring Sydtrafik - Budgetforslag 2023 for Kollektiv trafik (C)#17 - Godkendelse af Affaldsplan 2022-2034 (C)#18 - Ansøgning om bemyndigelse af kontaktpersoner overfor Familieretshuset ved ansøgning om værgemål (C)#19 - Sundt frokostmåltid - madordning i dagtilbud for 2023-2024 (C)#20 - Opfølgning på STU-tilbud (C)#21 - Godkendelse af årsregnskab 2021 fra Museet Sønderskov (C)#22 - Frigivelse af anlægsbevilling til udvidelse af Rødding Centret (C)#23 - Høring af Region Syddanmarks Sundhedsplan (C)#24 - Spørgsmål fra tilhørerne (C)

Se eller gense Byrådsmødet 13. september 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 254
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 254
There is no video in the channel yet. There is no video yet.